xaZ4npowyxzjXN0YPIDZhyii_gE.jpg

Rikka Iharaは、日本の女優、歌手。 大阪府大阪狭山市出まれ。
大阪府立登美丘高等学校ダンス部元キャプテン

» 記事の続きを読む

>